Coaching support werk mens hr chantal Schipperheyn Nijmegen

Te geven

Werk is er voor mensen, niet om te willen zien wat ze denken, maar wat ze weten dat er klopt. Zodat ze iets kunnen toevoegen aan hun leven en aan dat van anderen. Zonder genoegen te nemen met minder. En dit zorgt voor een manier van leven die méér geeft dan een leven dat draait om de ideeën, de principes en dromen van anderen. En om je daar naar te moeten schikken en een bestaan te kunnen hebben. Je hébt een bestaan. En je bestaan is een groot goed, omdat je vorm kan geven aan wat je in je mars hebt. Op je eigen en unieke wijze. Omdat veel mensen dit niet als zodanig ervaren, en niet geloven in de mogelijkheid van een leven dat je in vrijheid kan genieten, op je eigen en unieke wijze, is er coaching en support in de vorm van een activiteit die voor zich spreekt. Omdat het iets is wat je makkelijk, moeiteloos en met succes afgaat. Altijd en overal. En dat is het vertrekpunt om anders te gaan kijken en ervaren. Hier ligt de sleutel voor een rijker en mooier leven.

Voldoen of voldaan

Werk speelt in ieders leven een grote rol. Oók als je geen werk hebt, gaat het om werk. Werk is namelijk een vorm om van waarde te kunnen zijn, en betekenis te verlenen aan wie je bent en wat je doet. En dat is ook de bedoeling, maar niet op de manier zoals mensen denken. Werk bied je de kansen om iets van jezelf te laten zien. Maar de meesten laten zien wat van ze verwacht wordt, of denken wat men wil zien in die rol. En dat is iets anders. De nuance zit ‘m in de mate van jezelf zijn, en van daaruit geven wat je geven kan en wil. Dit wordt vaak pas duidelijk in het moment. Maar die kans laten we vaak schieten, omdat het om het resultaat draait. Het resultaat dat bekend is en waar men houvast aan ontleent. Dit is logisch in onze maatschappij omdat je voor kosten staat die opgehoest moeten worden. Om een organisatie overeind te kunnen houden, of te kunnen uitbreiden. Nu en in de toekomst.

Overstijgen

Maar hoe fijn het ook is om te weten en kunnen voorspellen wat de inkomsten zullen zijn bij bepaalde vaste gegevens, er zijn altijd onvoorspelbare factoren in het spel. De economie kan instorten, een wereldwijd griepvirus kan roet in het eten gooien of er komt een concurrent op de markt die de spelregels verandert. En dan kan je het nog zo goed onder controle lijken te hebben, maar niets blijft hetzelfde. Je steeds zien te verhouden tot concurrenten, de markt, je bankrekening of noem het maar, energie gaat verloren aan voorwaarden die misschien lijken op te leveren wat nodig is om te blijven bestaan en te doen wat je doen wil, maar je verliest daarmee óók energie die kan opleveren wat je nodig hebt. Om het verschil te maken en impact te creëren. Simpelweg omdat je niet geeft en anderen niet support te geven wat ze in huis hebben. Het mooiste wat je in je hebt. Omdat je niet weet wat dit zijn kan, maar wel weet wat voorspelbaar is. En dit is jammer, want daar zit nu net de kracht. Kracht die nodig is voor innovatie en vooruitgang op veel meer vlakken.

Van betekenis zijn

Dit klinkt misschien wat wazig en niet reëel, maar bedenk je maar eens wat er gebeurt als mensen niet bang zouden hoeven zijn voor hun inkomen, hun status, hun gezondheid, of wat dan ook. Dan zouden ze hele andere keuzes maken. Veel meer kleur bekennen en doen waar ze goed in zijn. En als ze dat niet kwijt kunnen in hun huidige baan, pakken ze elders hun kans. Omdat ze willen ervaren wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. Om steeds weer verrast te zijn hoeveel ze wel niet betekenen kunnen. En dáár gaat het om. Wanneer je ervaren hebt hoeveel energie het oplevert jezelf te kunnen zijn, en te mogen doen wat je energie oplevert en plezier geeft, doe je het niet meer voor minder.

Dit levert het minimaal op

Binnen organisaties levert dit het volgende op:

  • Laag ziekteverzuim
  • Meer innovatie
  • Meer wendbaar en toekomstbestendig
  • Natuurlijk verloop van personeel
  • Een herkenbare en sterk onderscheidende positie
  • Impact op alles en iedereen, hoger welzijn
  • Aantrekkingskracht en waardering
  • Verbinding

Hier gaat het om

Coaching en support op basis van bovenstaande is gericht op de authenticiteit van organisatie en mensen. Zónder dure programma’s en investeringen. Omdat niemand voor de ander kan bepalen wat hij of zij doen moet, of kan betekenen. Iemand geeft zich van nature helemaal, óf helemaal niet. En als je daar niet op vertrouwen kan, krijg je mensen die op wilskracht werken en aan hun natuur voorbijgaan. Dit levert stress, frustratie en meer van deze ellende op, wat meer kost dan financieel meetbaar is. Werk en Mens laat zien waar en hoe je het verschil kan maken. Door inzicht te geven wat je doet en kan doen. Werk en Mens begeleidt individuen en groepen om gehoor te geven aan de innerlijke drive. Om te ervaren hoeveel verschil dit maakt op gebied van samenwerken, de kwaliteit van de output, de inkomsten/uitgaven en de zichtbaarheid van mens en organisatie. Waar mensen bang voor zijn gebeurt juist niet. Integendeel.

Wil ik ook

Nieuwsgierig of dit iets kan zijn voor jou, je afdeling, organisatie? Neem contact op voor een inspirerend gesprek dat verwachtingen zal overstijgen.

Ik liep steeds aan tegen het niet gezien worden terwijl ik zo hard mijn best deed. Chantal liet me zien dat ik me hierdoor afhankelijk maakte van anderen. En ik heb dankzij haar ervaren dat trouw zijn aan jezelf kracht oplevert. En gezien worden is de bijvangst. Nog steeds verwonder ik me erover dat het zo simpel in elkaar steekt en we met z’n allen zo aan het struggelen zijn.

Marieke Maters, marketing manager