ontwikkeling mens werk hr chantal schipperheyn nijmegen coaching advies

In beweging

Je hebt organisaties en mensen. En deze zijn in staat zichzelf dusdanig te veranderen dat het vruchten afwerpt voor zowel de organisatie, de klanten, als de medewerkers. Om dit te bewerkstelligen, is het van belang om te weten waar de veranderingsbehoefte vandaan komt. Is het de buitenwereld die een ander appèl doet? De directie die een andere koers wil varen? Of gaat het om medewerkers die meer willen ervaren, of doorgroeien, zonder een stap buiten de deur te hoeven zetten? In al deze gevallen gaat het erom wat de kansen en mogelijkheden zijn. Van mens en organisatie. 

Bouwen

De ruimte die er is, zal opgeëist worden door de waan van alledag. En daarom is het verstandig iemand in de arm te nemen die zich kan laten zien vanuit een expertise die bijdraagt aan het potentieel van alles en iedereen. En die dit neer weet te zetten en in werking kan stellen. Mijn manier van werken, draagt bij aan het welzijn en welvaren van mens en organisatie. Doordat ik de manier van zijn en doen meeneem van de unieke medewerker tot en met de bedrijfsvoering van het management. 

In volle vaart

Het niet willen, of kunnen, zien van ieder mens afzonderlijk werkt averechts op de ontwikkeling van een organisatie. Omdat dit voorbijgaat aan de kwaliteiten die er zijn, maar niet gezien of erkend worden. Dat wreekt zich op een manier die mens en organisatie energie en geld gaat kosten zonder iets op te leveren. Daarom is een menselijke, ambitieuze en gedegen opzet de manier om mee te kunnen blijven bewegen met de verandering buiten en binnen de organisatie. En dit is wat ik een hele mooie taak vind om zowel te bedenken als uit te voeren. In het voordeel van alles en iedereen.